Är du tjej eller kille?

28 april–11 maj 2018
Den traditionella könsuppdelningen är fortfarande aktuell i samhället idag. Man tar ofta för givet att någon antingen är en man eller kvinna, men verkligheten är mer invecklad än så då inte alla individer passar in i de binära “normerna”. Dessa personer kallar sig själva för ickebinära, men det är inget som nämns ofta idag då det fortfarande upplevs som avvikande.
“Är du tjej eller kille?” är en utställning som fokuserar på kön och identitet. I utställningen får man ta del av personers upplevelser och tankar om hur det är att identifiera sig som ickebinär i samhället idag samt hur detta påverkar de berördas psykiska hälsa. Hur är det att leva som ickebinär? Vilka utmaningar och val utsätts man för dagligen?
Utställningen bygger på intervjuer och fakta samt ger besökarna möjlighet att fundera kring olika könsidentiteter och aktivt delta i utställningen med hjälp av exempelvis självskattning.
“Är du tjej eller kille?” är producerad av Lia Ortega, elev på Kultur, Samhälle och mediegestaltning på  Linköpings universitet.