Pumpverket

Vid Fiskeby, några kilometer väster om stadens centrum, ligger ett pumpverk från 1870-talet.