Hem/Upplev museet/Våra miljöer/Kulturhistoriska miljöer

Våra kulturhistoriska miljöer

Kulturhistoriska miljöer

Norrköpings stadsmuseum har bred kompetens kring Norrköpings historia och kommunens fysiska kulturarv och kan svara på frågor om arkeologi, industrihistoria och bebyggelsehistoria. Stadsmuseet besvarar bland annat plan- och byggnadsvårdsärenden inom kommunen.

Hällristningar
Industrilandskapet
Byggnadsminnen
Se även våra Museibyggnader