Tuppens fabriker i kvarteret Kullen. Norrköpings Bomullsväfveri AB, Tuppens bildades 1852, de här lokalerna var färdigbyggda 1857 och revs 1969.
Ingen protesterade mot rivningen av byggnaderna som hade fått stå och förfalla i många år.

Först 1978 byggdes nya hus på tomten.

Foto Lennart Jansson, 1960-tal.

Trots att arbetet vid fabrikerna var slitsamt fanns det också en stor social gemenskap. Det bildades bland annat sportklubbar och studiecirklar och man gjorde utflykter tillsammans.

Tuppen hade sin egen fabriksorkester och på bilden repeterar de inför en spelning. Lägg märket till orkesterns maskot, tuppen!

Foto: Carl Werngren, fotoår okänt.