Tobak i olika former har använts i alla tider. Tobaksodlingen i Norrköping blomstrade under lång tid. Däremot kanske inte många vet att man i Norrköping, förutom snus, har tillverkat exempelvis tändstickor och cigarrcigaretter?

Föremålen på bilden kommer från olika tider men hör alla samman med tobaksanvändning.

foremal_april_2

Asken innehållande cigarrcigaretter av märket Mignon kommer från cigarrfabriken i Marielund som senare låg på Nygatan. Tändsticksasken av märket Tuppen och hållaren för askar tillverkades av Norrköpings Tändsticksfabrik. Fabriken låg först i kvarteret Hallen, senare på nuvarande Saltängsgatan.

Lägg märke till utformningen av pipan med huvud av porslin och munstycke av horn.

Samtliga föremål, utom asken märkt Mignon, är en gåva från Föreningen Gamla Norrköping. Asken skänktes av Föreningen Norrköpings Köpmän.