Under Konst- och Industriutställningen 1906 vimlade det av evenemang. Den 30/6 anordnades Svensk-Amerikas dag på initiativ av de svensk-amerikanska sällskapen i Stockholm och Göteborg.

Paraden, likt ett karnevalståg, gick från utställningsområdet på Sylten och genom promenaderna ut på stadens gator. Vagnarna var dekorerade med flaggor och emblem och många av deltagarna var utklädda. Sånger ljöd och tal hölls av både svenskar och svenskamerikaner. Det hela avslutades med en bankett.

På bilden har paraden precis nått Oscar Fredriks bro, nuvarande Saltängsbron.

Foto: Dagmar Eriksen, 1906