Månadens bild är en bild från Stadsmuseets fotoarkiv. Den är tagen av Carl Werngren någon gång på 1940-talet och bilden kommer att finnas bland många andra i utställningen Norrköping i svartvitt som öppnar den 26 september på Kulturnatten.