Särskilda samlingar

I stadsmuseet finns flera separata donationer och samlingar.

1947 skänkte Föreningen Gamla Norrköpings sin föremålssamling till dåvarande Norrköpings museum, Stadsmuseets föregångare. Samlingen består av cirka 5 000 föremål. Merparten utgörs av textilier, husgeråd och heminredning samt arkeologiska fynd.

Föremålen är dock av mycket skiftande slag, bland annat tillvaratagna väggmålningar från Tunnbindaregatan 23, Gustaf Adolf Björkmans borgmästaruniform, samt smycken av hår, stenkol och gjutjärn.

Föreningen Gamla Norrköpings samling skapades under tidigt 1900-tal av Helga Hagberg och Pehr Swartz. En stor del av Föreningen Gamla Norrköpings samling förstördes då museets dåvarande föremålsmagasin på Saltängen drabbades av en våldsam brand 1967.

Sveriges Färgeritekniska Riksförbund lät under 1930-talet samla in föremål och byggnader till ett färgerimuseum. Samlaren och färgaren Emil Skiöld bedrev, tillsammans med sonen Nils-Gustav Skiöld, föremålsinsamling runt hela landet och 1939 invigdes friluftsmuseet Färgargården.

1970 överlämnades museet som gåva till Norrköpings stad. Färgargårdssamlingen består framför allt av färgeriredskap av allehanda slag, exempelvis kyphake, luta och rivskål. Dessutom ingår en omfattande samling färgeriteknisk litteratur. Arkivalier finns deponerade på Norrköpings stadsarkiv.

Mot slutet av 1930-talet inleddes insamlingar av gamla hantverksredskap, verktyg och föremål vilka representerade äldre hantverksyrken. Anledningen till insamlingarna var att flera av stadens gamla hantverksföretag och verkstäder upphörde eller nedlades. Efterhand växte samlingarna och Hantverksföreningen upplät då en källarlokal under Norrköpings Saluhall vid Nya Torget.

Vid Norrköpings Hantverksförenings föreningssammanträde i december 1940 utsågs snickarmästare Otto Chambert till chef för samlingarna, som då kallades ”Norrköpings Hantverksförenings samlingar av gammalt hantverk”, samt för det fortsatta insamlingsarbetet. Detta uppdrag innehade han ända till 1985 då hantverkssamlingarna i sin helhet deponerades vid Norrköpings stadsmuseum.

Samlingen består av en stor mängd hantverksföremål från tiden kring sekelskiftet 1800/1900 och som representerar en rad olika hantverksyrken såsom snickare, tunnbindare, kopparslagare, frisör och modist.

När den tyske läraren Friedrich Fröbels nyskapande idéer om barnpedagogik började spridas i början på 1900-talet kom Norrköping att bli ett viktigt nationellt centrum för dessa. Ivriga förespråkare för de nya pedagogiska idéerna var systrarna Ellen och Maria Moberg, tillhöriga en välbärgad norrköpingsfamilj, och på deras initiativ inrättades 1904 landets första folkbarnträdgård i Norrköping.

1918 var de också med om att grunda Svenska Fröbelinstitutet med säte i staden. Sedan dess har Norrköping haft en framträdande position i arbetet med att utveckla en modern barnpedagogik och en offentligt organiserad förskoleverksamhet. I Stadsmuseets samlingar finns en stor mängd föremål som härrör kommunens förskolor och förskollärarutbildningar.

Samlingen, som omfattar cirka 2 500 föremål, består av pedagogiska leksaker och undervisningsmaterial, samt material som elever tillverkat på förskollärarutbildningen. Bland föremålen märks även en koklåda för grötkokning från Kastanjegården (Norrköpings barnkrubba) och möbler från Fröbelstugans barnkrubba samt olika typer av pedagogiska leksaker.

Stadsmuseet har som regionalt ansvar att förvalta och visa Östergötlands idrottsförbunds idrottshistoriska samling. Denna består av ett arkiv som bland annat innehåller ett stort olympiskt material, en föremålssamling och en bildsamling.

Bland föremålen märks orienteraren Kalle Bonkis första tävlingskompass från 1915 och Tore Karlssons boxhandskar.

Stadsmuseets samlingar begränsar sig geografiskt inte enbart till Norrköpingsområdet. I föremålssamlingen finns också etnografiska föremål från skilda delar av världen som skänkts till museet.

Norrköpingsbon Henning Helin, som tidigare varit svensk konsul i Melbourne i Australien, testamenterade 1937 sin samling av etnografiska föremål till Norrköpings museum. I samlingen, som huvudsakligen kommer från Australien, Nya Guinea och Oceanien, finns bland annat bumeranger, danspaddlar och tjuringas.

En annan donation till museet gjordes 1961 då norrköpingsborna Frida och Otto Moberg testamenterade sin samling av indianhantverk, främst mattor och lerkärl. Dessa föremål kommer från Arizona och Nevada i USA.

Vid Stadsmuseet finns flera föremålssamlingar som berättar om olika företag som varit verksamma i Norrköping under framför allt det senaste två seklen.

Några av företagen som finns representerade är; NEFA (Philips), Ericsson, Flavouring, Svea Choklad och Teno. 2009 gjordes även en större insamling av föremål från Norrköpings Gasverk, i samband med att Gasverksmuseet lades ner.