Visning av utställningen Medlöperi och Motstånd

torsdag 20 februari 18:00–19:00

Utställningen berättar om de nazistiska rörelserna i Norrköping som fanns under andra
världskriget och det motstånd som gjordes. Vi får möta både medlöpare och motståndare
samt några av de flyktingar som kom till Norrköping efter andra världskriget.
Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum i samarbete med forskaren och
författaren Johan Perwe och tar även upp frågor kring främlingsfientlighet i vår samtid. Utställningen väcker frågor kring vem som blir medlöpare och vem som blir motståndare.
En frågeställning som är lika aktuell nu som då när näthat, extremism och konspirationsteorier sprids som en löpeld i vårt samhälle.