Vernissage – Rysshärjningarna i Sverige 1719

lördag 18 maj 14:00–15:00

I år är det 300 år sen som Norrköping totalförstördes av en ryskgalärflotta. Detta enorma trauma för staden vill vi på Norrköpings stadsmuseum uppmärksamma med en utställning om rysshärjningarna på ostkusten år 1719.

År 1719 påbörjades på Åland fredssamtal mellan Sverige och Ryssland. Kriget hade pågått i 20 år, konung Karl XII hade stupat och tusentals människor dödats. Sverige var ett utblottat och krigstrött land. För att pressa på förhandlingarna skickade Ryssland en stor galärflotta mot Sveriges östkust. Svenska bruk, gårdar, slott och städer plundrades och sattes i brand.

Utställningen står 18/5 – 1/9
Alltid fri entré