Stadsvandring – Textilhistoriens kvinnor

torsdag 5 september 18:00

Trots att textilhistorien till stora delar är kvinnornas historia så är det sällan de lyfts fram i historiebeskrivningen.
En av kvinnorna som förtjänas att lyfta fram är Anna Särström (1873-1954), väverska på Norrköpings Bomullsväveri AB (senare känt som Tuppens AB), som vid sidan av sitt hårda kroppsarbete engagerade sig för kvinnors och barns sak.
Museipedagog Ellika Kyndel tar med oss på en vandring i Industrilandskapet, med fokus på kvinnorna som arbetade i textilindustrin.

Samling i museifoajén.
Kostnadsfritt.