Stadsvandring i Norrköpings industrilandskap

torsdag 26 september 18:00

Industrilandskapet är berömt för sina vackra gamla textilfabriker, men hur var det egentligen att vara surbulle i Norrköping för 100 år sedan och varför revs inte fabrikerna när textiltillverkningen flyttade utomlands? Vi gör en vandring i Industrilandskapet med start från Stadsmuseet och hör om områdets historia och nutid.

Samling i museifoajén.
Kostnadsfritt!

Industrilandskapet
Mitt i staden ligger industrilandskapet, ett vidsträckt stadsområde som under de senaste århundradena har utgjort stadens industriella centrum. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft blev industrierna fler och fler, och det stora antalet rykande skorstenar visade stadens industriella framgång. Under de senaste decennierna har industrilandskapet genomgått en radikal omvandling. Industrierna är numera ett minne blott, men de välbevarade industribyggnaderna vittnar ännu om den tid som varit.