Historisk stadsvandring i nazismens skugga

lördag 26 september 15:00–16:30

En historisk stadsvandring i innerstaden med berättelser från 1930-talet och krigsåren om
några av de ledande lokala nazisterna i stan, om de olika grupperna, deras agerande och
mötesplatser. Stadsvandringen tar även upp de antinazistiska motståndare, de som tog
ställning för demokratin, och berättar om flyktingarna och flyktingmottagning i Norrköping i
krigsslutet. Vandringen leds av forskaren och författaren Johan Perwe som tillsammans med Stadsmuseet tog fram utställningen Medlöperi och Motstånd – om nazismen i Norrköping då och nu.
Stadsvandringen är gratis. Med anledning av coronaviruset begränsar vi dock gruppen till max 20 personer, biljett hämtas ut tidigast en timme innan vandringen i receptionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att du gör detsamma. Vi samlas utanför Stadsmuseets entré.
Varmt välkommen!