Föreläsning om Bådstorp – ett vikingatida gravfält

söndag 22 mars 14:00–15:30

Arkeolog Maria Sjöquist berättar om höstens undersökning av de 150 gravarna i Bådstorp, norr om Norrköping. Delar av gravfältet grävdes ut redan på 1950-talet när E4:an byggdes och efter höstens undersökning är nu hela gravfältet undersökt. Detta ger ovanligt goda möjligheter till att belysa en rad olika frågor kring begravningsritualer, trosföreställningar, de begravda personernas sociala tillhörighet och kontaktnät.

Gravfältet ligger en kilometer från det inre av Bråviken, där den gamla segelleden var viktig som kommunikationsled in och ut ur Östergötland. Även den gamla landsvägen in i landskapet har gått nära gravfältet, från Kolmården och vidare in mot Norrköping. Ett par kilometer från gravfältet har en storgård vid Ströja grävts ut, med bland annat en vikingatida offerplats och högstatusföremål. Under föreläsningen får vi höra om resultatet från den senaste undersökningen samt hur området sett ut under järnåldern.

Föreläsningen äger rum i Rum för fotografi och är ett samarrangemang mellan Norrköpings stadsmuseum och Stadsmuseivänner. Fri entré, ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!