Filmvisning – “Vi är alla människor och bor i samma stad!”

lördag 2 februari 13:00

Välkomna på filmvisning!

“Vi är alla människor och bor i samma stad” är en dokumentärfilm om ungdomar i staden Jajce som i skolan vägrade att låta sig uppdelas efter namn och religion.
Norrköpings stadsmuseum i samarbete med Föreningen Bosnien-Hercegovina, som också framför dikter och sånger.
Plats: Rum för arkeologi, plan 3.
Fri entré!

Filmvisningen är en av flera programpunkter under Demokrati- och människovärdedagarna 2019.
Fler programpunkter hittar du här:
Program Demokrati- och människovärdedagar