Kommande utställningar

Medlöperi & Motstånd

27 januari–27 januari 2021

Utställningen tar bland annat upp nazismen och motståndet här i Norrköping under 1930-talet och krigsåren. Mer information tillkommer senare.

Läs mer