Skolelever på Oskarsskolan odlar. Trädgårdsskötsel fanns på schemat i Norrköpings folkskolor redan på 1880-talet. Trädgårdslanden låg på Oskarsskolan och de Geerskolan.
Varje elev hade cirka 12 kvadratmeter var. Där odlade de rotfrukter, baljväxter, kål och potatis.
Skörden fick barnen ta hem till sina familjer.

På samma plats som på bilden ligger idag Djäkneparksskolans grusplan.

 Fotograf okänd, 1910

 

 Flickorna på Pihlska skolan, även kallad Norra flickskolan, är ute på rast.
De ser ut att leka ring- och klapplekar. Mitt i alltihopa kommer en av fröknarna cyklande!

Foto: J. Grape, 1887