Stadsmusei Vänner

Föreningen bildades 1994 för att på olika sätt stödja, medverka i och väcka intresse för museets verksamhet. Föreningen hjälper till att sprida information och kunskap om museets verksamhet och utställningar.

Medlemsavgiften är 100 kr/år för enskild och 175 kr för familj. Som medlem i föreningen får du kontinuerlig information om Stadsmuseets utställningar och program samt inbjudan till föreläsningar, specialvisningar och utflykter.

Mot uppvisande av medlemskort får du även 10 procent rabatt på alla inköp i stadsmuseets butik.

Stadsmusei Vänner vårprogram 2020

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du är intresserad av föreningens verksamhet.

Inga-Lill Johansson
Ordförande i Norrköpings Stadsmusei Vänner
Tel: 0708-511911