Kontaktuppgifter

Alla medarbetare på Stadsmuseet har e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@norrkoping.se

Adress

Norrköpings stadsmuseum
Västgötegatan 21
602 21 Norrköping

Huvudentrén ligger i Holmbrogränd, en tvärgata till Västgötegatan.

Telefon och mejl

Tel: 011-15 26 20
E-post: stadsmuseet@norrkoping.se
E-post: museipedagog@norrkoping.se

Personal utifrån område

Bror-Tommy Sturk
Tel: 011-15 26 25
Mobil: 070-68 89 156

Anne-Louise Ringqvist 
Personal/ekonomi administratör 
Tel: 011-15 34 09
e-post: annelouise.ringqvist@norrkoping.se

Hanna Domfors
Tel: 011-15 26 21

Tel: 011- 15 26 52

Viveca Lindberg
Receptionsföreståndare
Tel: 011-15 26 20

Anne Wastesson Jonsson
Intendent
Tel: 011-15 26 44

Pernilla Pusa
Bildarkivarie
Tel: 011-15 26 33

Sofia Hammarqvist
Intendent foto
Tel: 011-15 26 22

Anders Lindkvist
Museipedagog
Tel: 011-15 26 52
Mob: 0727-09 50 83

Ellika Kyndel
Museipedagog
Tel: 011-15 26 52

Anna Häll
Museipedagog
Tel: 011-15 26 28
Mob: 0727-095008

museipedagog@norrkoping.se

Maria Järnström
Tel: 011-15 26 39

Sofia Wallin
Textiltekniker
Tel: 011- 15 26 26

Anders Greiff
Museitekniker
Tel: 073- 078 2050

Theres Furuskog
Antikvarie/ arkeolog
Tel: 011-15 26 55

Personal i bokstavsordning utifrån efternamn

Brofeldt, Harry
Museivaktmästare
Tel: 073 020 1998

Domfors, Hanna
Stadsantikvarie
Tel: 011-15 26 21

Furuskog, Theres
Antikvarie/ arkeolog
Tel: 011-15 26 55

Greiff, Anders
Museitekniker
Tel:073 078 2050

Hammarqvist, Sofia
Intendent foto
Tel: 011-15 26 22

Häll, Anna
Museipedagog
Tel: 011-15 26 28
Mob: 0727-095008

Jansson, Annette
Assistent föremålssamlingar
Tel: 011-15 26 42

Johansson, Roger
Utställningstekniker
Tel: 072 566 9838

Järnström, Maria
Reception/marknadsföring
Tel: 011-15 26 20, 011- 15 26 39

Kindahl, Anette
Intendent dokumentation
Tel: 011-15 26 24

Ellika Kyndel
Museipedagog
Tel: 011-15 26 52

Lindberg, Viveca
Receptionsföreståndare
Tel: 011-15 26 20, 011-15 26 39

Lindkvist, Anders
Museipedagog
Tel: 0727-09 50 83

Pusa, Pernilla
Bildarkivarie
Tel: 011-15 26 33

Ringqvist, Anne-Louise  
Personal/ekonomi administratör 
Tel: 011-15 34 07

Sturk, Bror-Tommy
Museichef
Tel: 011-15 26 25
Mobil: 0706-88 91 56

Wallin, Sofia
Museitekniker/textil
Tel: 011-15 26 26

Wastesson Jonsson, Anne
Intendent föremålssamlingar
Tel: 011-15 26 44
Mobil: 0730- 20 16 26