Kontaktuppgifter

Alla medarbetare på Stadsmuseet har e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@norrkoping.se

Adress

Norrköpings stadsmuseum
Västgötegatan 21
602 21 Norrköping

Huvudentrén ligger i Holmbrogränden, en tvärgata till Västgötegatan.

Telefon och mejl

Tel reception/butik: 011-15 26 20
Tel visningsbokning: 011-15 26 28
E-post: stadsmuseet@norrkoping.se
E-post: museipedagog@norrkoping.se

Personal utifrån område

Maria Jönsson
Museichef
Tel: 011-15 28 11

Anne-Louise Ringqvist 
Personal/ekonomi administratör 
Tel: 011-15 34 09
e-post: annelouise.ringqvist@norrkoping.se

Viveca Lindberg
Receptionsföreståndare
Tel: 011-15 26 20

Anne Wastesson Jonsson
Intendent
Tel: 011-15 26 44

Pernilla Pusa
Bildarkivarie
Tel: 011-15 26 33

Sofia Hammarqvist
Intendent foto
Tel: 011-15 26 22

museipedagog@norrkoping.se

Linn Carlehed
Museipedagog
linnmarie.carlehed@norrkoping.se

Ellika Kyndel
Museipedagog/Projektledare
Tel: 0703-23 82 14

Maria Hultberg
Kommunikationsansvarig
Tel: 011-15 19 44

Sofia Wallin
Textiltekniker
Tel: 011- 15 26 26

Anders Greiff
Museitekniker
Tel: 073- 078 2050

Theres Furuskog
Antikvarie/ arkeolog
Tel: 011-15 26 55

Personal i bokstavsordning utifrån efternamn

Ackerfors, Maria
Receptionist
Tel: 072 462 56 30

Brofeldt, Harry
Museivaktmästare
Tel: 073 020 1998

Carlehed, Linn
Museipedagog
linnmarie.carlehed@norrkoping.se

Furuskog, Theres
Antikvarie/ arkeolog
Tel: 011-15 26 55

Greiff, Anders
Museitekniker
Tel:073 078 2050

Hammarqvist, Sofia
Intendent foto
Tel: 011-15 26 22

Hultberg, Maria
Kommunikationsansvarig
Tel: 011-15 19 44

Johansson, Roger
Utställningstekniker
Tel: 072 566 9838

Kindahl, Anette
Intendent dokumentation
Tel: 011-15 26 24

Kyndel, Ellika
Museipedagog/Projektledare
Tel: 011-15 26 28
Tel: 0703-23 82 14

Lindberg, Viveca
Receptionsföreståndare
Tel: 011-15 26 20, 011-15 26 39

Pusa, Pernilla
Bildarkivarie
Tel: 011-15 26 33

Ringqvist, Anne-Louise  
Personal/ekonomi administratör 
Tel: 011-15 34 09

Wallin, Sofia
Museitekniker/textil
Tel: 011-15 26 26

Wastesson Jonsson, Anne
Intendent föremålssamlingar
Tel: 011-15 26 44
Mobil: 0730- 20 16 26