Givaren, Inga Eidested, motivation att skänka detta föremål, boken, lyder som följer;
I minnenas rad har du följt mig genom åren
hoppas du visat våra barn på spåren!

Givaren, Roger Aleda, motivation att skänka detta föremål, skiva, lyder som följer;
Ibland får man frågor som dessa: Vilken är din absoluta favoritskiva?
Tänk om det skulle börja brinna i din lägenhet och du bara kan rädda en skiva, vilken?
Mitt svar skulle bli KIZZ o deras skiva Destroyer från 1976.
När gruppen slog igenom i mitten av 70-talet kom dom med någonting helt nytt. Aldrig tidigare hade världen skådat en sådan show.
Med sina teatraliska effekter i kombination med tung rockmusik, banade dom vägen för kommande band. Jag var tretton är gammal när jag hörde Destroyer första gången och blev totalt tagen av musiken.
Än idag håller skivan om man jämför med dagens rock.

Millenniumprojektet,
Initiativtagare var Reich & Szyber i Stockholm, vilket sände ut en inbjudan till tolv städer i Sverige att vara med och skapa en ny stadsritual. Norrköping var en av dessa och vi tackade ja till inbjudan. Varje stad fick fritt skapa sin egen ritual. Det enda kravet var att den skulle genomföras kl 12:00 varje dag från 1 januari 1999 till och med 1 januari 2000.
Vårt mål med den nyskapade ritualen var att knyta samman olika sorters människor i den brytningstid som ett millennieskifte utgör. Samtidigt ville vi göra en dokumentation, ett tidsdokument, grundat på varje deltagande persons känsla för sig och sin tid, symboliserat av ett personligt föremål.
Ritualen i Norrköping byggde på att 366 människor lämnade varsitt personligt föremål som de ville skänka till framtiden. Dessa föremål fotograferades och plastades in för att sedan hängas upp på en vajer speciellt uppsatt för ritualen. Vajern var spänd på en offentlig plats utomhus, mellan Arbetets museum och Stadsmuseet, för att så många som möjligt skulle kunna ta del av ritualen, Givaren av föremålet hängde kl 12:00 den förbestämda dagen upp sitt eget föremål klädd i en specialsydd silvercape. Samtidigt lämnades en skriftlig motivation till varför man valt just detta föremål.
När ritualen slutade 1 juanari 2000 hade 366 olika människor medverkat i Millenniumprojektet.