Månadens föremål för december är såklart en luciakrona. Denna har sex stycken elektriska ljus och stickkontakt.

Kronan är troligen från 1930-1940-talet.

Okänd givare.