Varefter Norrköping växte ökade behovet av fler församlingar och 1885 bildades den Norra församlingen.

Vid ett sammanträde i Norrköpings kyrkonämnd 20 april 1885 påtalade Christian Eberstein det stora behovet av en tredje likvagn, då staden numera var indelad i tre församlingar. Han framhöll även behovet av en likvagnsbod att förvara vagnen i och att lämplig plats vore  qvadraten Barken.
Troligen är det just denna stadens tredje likvagn som numera finns bevarad i Stadsmuseets samlingar.