Norrköpings industrilandskap

Industrilandskapet runt Motala ström är unikt i Europa. Det sträcker sig längs Strömmen från Drags och Gryts fabriker ända ner till gamla Tuppens tomt, nu bebyggd med radhus. Området domineras av Strömmens forsande vatten och av ståtliga fabriksbyggnader. De flesta fabrikerna kom till mellan 1850 och 1920 men Strömmens forsar och fall har utnyttjats sedan medeltiden.

Tusentals människor arbetade med spinning och vävning i ylle och bomull i fabrikerna. Man tillverkade olika sorters kläde och kostymtyger som kamgarn, cheviot och tweed. Fram till 1870 behöll staden sin ledarställning i textilindustrin för att därefter gå igenom många konjunkturväxlingar. På 1950-talet var textilkrisen ett faktum och år 1970 lades det sista av stadens ylleföretag ner.

I början av 1970-talet var industrilandskapet ett stängt och förfallet fabriksområde. I stället för att riva och bygga nytt satsade Norrköpings kommun på att bevara området och tillsammans med lokala byggföretag började man medvetet söka efter nya användningsområden för de gamla byggnaderna.

I dag kan du ströva fritt i ett industrilandskap som har blivit ett centrum där kunskapsföretag och universitet är två nya ingredienser.

Mer information

Folder: Industrilandskapet
Vision Industrilandskapet