Kulturhistoriska miljöer

Norrköpings stadsmuseum har bred kompetens kring Norrköpings historia och kommunens fysiska kulturarv och kan svara på frågor om arkeologi, industrihistoria och bebyggelsehistoria. Stadsmuseet besvarar bland annat plan- och byggnadsvårdsärenden inom kommunen.

Kontakta stadsantikvarien på stadsbyggnadskontoret om du har frågor rörande fornvård och byggnadsvård i kommunen. På stadsmuseet finner du ekonomiska kartor och register över kommunens kända fornlämningar.

Stadsmuseet arbetar även med information och vård av Norrköpings cirka 10 000 kända hällristningar från bronsåldern. Norrköpingstrakten har ett av landets största och mest koncentrerade hällristningsområden. Bara vid Himmelstalund finns 1660 ristningar. Många består av vackert ornerade skepp, här finns människor, svärd och björnspår som går över hällen.