Månadens foto är en bild på den vackra interiören i det gamla varmbadhuset vid Gamla Rådstugugatan. Det stod färdigt år 1892 och revs i början av 1970-talet.

Ett fönster från varmbadhuset visas just nu i utställningen Ditt magasin – bland prylar och livsöden och är även månadens föremål.