Skylt med gråmålad text: ” Koksförsäljning Här”, samt en bild på en pekande hand.
Troligtvis är skylten från gasverkets första tid d.v.s. någon gång under andra hälften av 1800-talet/ sekelskiftet 1900. Gåva från E.ON

År 1851 anlades Norrköpings gasverk. Som andra stad i Sverige fick Norrköping gasbelysning. Nu kunde gator och torg gå från mörka till upplysta och invånarna kunde utnyttja de mörka timmarna på dagen, både på jobbet och fritiden. Gasen användes också i bland annat motorer, spisar och värmepannor.
Elektriciteten slog igenom i början av 1900-talet, men gasen fortsatte att användas länge som energikälla i Norrköping. Gasverket lades ned så sent som 1988.

Gasmätare med en modernare mätartavla med rullande rörliga siffror som anger gasförbrukningen i kubikmeter och liter men det var kubikmeter man använde. Mätaren har suttit på f.d. Södra Sandgatan 4, dagens Styrmansgatan 4. Den monterades ned vid byte till elförsörjning, uppskattningsvis någon gång under 1970-talet