Visningar av utställningar
Stadsmuseet erbjuder visningar av museets utställningar tillsammans med en museipedagog. Visningarna tar cirka 45-60 minuter. Priserna är inklusive moms. Dagtid innebär tidigaste visningsstart 8:00, senaste visningsstart 16:00.

Förskola, grundskolor, gymnasier, folkhögskolor och SFI i Norrköpings kommun
0 kr

Förskola, grundskolor, gymnasier och SFI från andra kommuner
1000 kr

Vuxenskolor, universitet, föreningar och pensionärsgrupper
Dagtid: 1000 kr
Kvällstid/Helger: 2000 kr

Stadsvandringar
Samma priser som vid visningar av utställningar (se ovan) om ej annat anges på museets hemsida under respektive stadsvandring.

Skolprogram
Samma priser som vid visningar av utställningar (se ovan) om ej annat anges på museets hemsida under respektive skolprogram.

Studielådor
Lån av Stadsmuseets studielådor är kostnadsfria. Låntagaren sköter transporten.

Minneslådor
Lån av Stadsmuseets minneslådor är kostnadsfria. Låntagaren sköter transporten.