Lärarhandledningar och studiematerial

Stadsmuseets museipedagogiska verksamhetsidé, är utformad och anpassad efter Skolverkets läroplan (Lgr-11) och har som mål att genom god pedagogisk hjälp erbjuda barn och unga vuxna ny kunskap om och förståelse för de historiska sammanhangen.

Museipedagogisk plattform

Lärarhandledningar

De stadshistoriska basutställningarna kan med fördel användas självständigt av dig och din klass för att belysa en rad olika historiska frågor och problem. Som ett pedagogiskt redskap erbjuder vi lärarhandledningar till utställningarna. Använd dem gärna för att förbereda dig och klassen inför besöket. De kan också användas om ni önskar arbeta på egen hand, i klassrummet, på förskolan eller i museet. I lärarhandledningarna ges också förslag på pedagogiska upplägg och uppgifter som kan användas och genomföras i samband med utställningsbesöket eller efter detta.

Lärarhandledning – Gate upp å gate ner
Lärarhandledning – Människor och maskiner
Lärarhandledning – Handelsboden

Inför ert museibesök

Det finns mycket att tänka på inför ert museibesök. Här har vi samlat lite praktisk och pedagogisk information.

Inför museibesöket

Gå på egen hand

Det är förstås möjligt att upptäcka staden och dess historia genom att stadsvandra på egen hand. Kanske behöver du ändå hjälp med förslag på promenadvägar och intressant fakta? Lämpligt kan då vara att använda någon av Stadsmuseets guideböcker Norrköpings industrilandskap och Med öppna ögon – miljöer och hus i Norrköping.

Norrköpings industrilandskap
Med öppna ögon – miljöer och hus i Norrköping