Broderade brudtofflor med brokigt bladmönster. Tillkomst 1870-talet.
Gåva från Birgitta Swartling, Norrköping.

Brudkronor

Brudkrona med konstgjorda rosor och liljekonvaljer, en med myrten. Tillkost 1950-talet.
Gåva av Engholms Parfymeri, Norrköping.

Torkade myrtenrankor, samt, tyll. Tillkomst 1896.
Gåva från S Wideqvist – Kull, Norrköping.