Bilden föreställer brandkårskören på besök hos fotograf Otto Björklund. Alla bär uniform och har det karaktäristiska repet över axeln. I mitten står dirigenten Björling.

Fotoår: 1886-1901

En del av Norrköpings brandkår uppställd på gården till den gamla brandstationen på Trädgårdsgatan i kvarteret Lokatten.

Foto: Wilhelm Wiberg, fotoår okänt.