Hoppbacken i Oxelbergen användes ända fram till 1980!
Lägg märke till Majgården i bilden och grindarna in till
parken till vänster.
Både grindarna och förskolan finns kvar.

Foto: Carl Werngren, fotoår okänt