Museivisningar

Stadsmuseet har guidade visningar både på museet och ute i staden. Vi visar våra hantverksutställningar, utställningen om Norrköpings textilhistoria samt vår vävsal där de gamla textilmaskinerna fortfarande körs av vår textiltekniker. Vi har också tillfälliga utställningar som vi visar. Vi erbjuder flera vandringar på olika teman.

För mera information och bokning

Tel: 011-15 26 52,  tisdag-fredag kl 9-17.

Om vi inte svarar ber vi er att tala in ett meddelande på telefonsvararen, eller maila till museipedagog@norrkoping.se

Norrköpings förhistoria, sälskelett. Norrkopings stadsmuseum.

Följ med på en snabbresa genom norrköpingstraktens förhistoria. 7000 år på 40 kvadratmeter. Du får bland annat vara med om en misslyckad säljakt för mer än 7000 år sedan. Kvar finns sälskelettet och den vackert snidade harpunspetsen. Bronsålderns hällristningar får liv genom en fantasifylld animerad film, men hur kommer det sig att det finns så många hällristningar i just norrköpingsområdet?

Vid utgrävningarna av järnåldersgården i Borg hittades 80 kg djurben inom ett litet, begränsat område. Vad gjorde de egentligen på platsen för tusen år sedan? Upptäck lokalsamhällets långa och spännande historia, och diskutera hur människors förutsättningar och liv växlat genom århundradenas lopp.

Visningen tar ca 45 minuter.

Den första staden – Norrköpings historia från vikingatid till stormaktstid – Norrköpings stadsmuseum

På den här visningen får du se Norrköping växa fram som stad under medeltiden, från att vara en kvarnby till att bli ett handelscentrum och residens för kungar och hertigar. Vi får lära känna några av stadens första invånare och se de viktiga förändringar som formar Norrköpings första historia.

Norrköpings medeltid är en spännande tid att upptäcka eftersom få lämningar vittnar om denna omvälvande tid. Utställningen sträcker sig från 1000-talet för att sluta i den tidigmoderna tiden vid 1500-talets slut.

Visningen tar ca 45 minuter.

Hällristningar i Norrköping

På 50 minuter tar vi oss igenom Norrköpings kommuns historia och tittar på varför människor har levt och verkat här sen inlandsisen smälte. Vad är det för händelser som format den här platsen och människorna som bebott den? Vi börjar i jägarstenåldern, fortsätter in i hällristarnas bronsålder, smedernas järnålder, Sveriges kristnande och Norrköpings stads framväxt. Vi slutar i renässansstaden Norrköping bland hertigar, maktspel, ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring.

Visningen tar ca 50 minuter.

Gate upp å gate ner – hantverket förr i tiden – utställning på Norrköpings stadsmuseum

En gång i tiden var Norrköping en stad med ett myller av hantverkare. I utställningen visas Sveriges största samling hantverksföremål och ett femtiotal hantverksyrken finns utställda i fantasieggande miljöer och verkstäder. Här kan du se hur det såg ut hos sockerbagaren, snickaren och smeden för hundra år sedan.

Det var stor skillnad mellan de olika hantverksyrkena. En del var rena och tysta, andra var smutsiga och bullriga. Vissa yrken ansågs fina, andra såg man ner på. Det fanns yrken som knappt gick att leva på och de som gjorde en rik.

Följ med på en resa till den gamla hantverksstaden Norrköping. Lär dig om hantverkets utbildning, status och mångfald. Vad gjorde egentligen en lärling, en gesäll och en mästare? Hur var relationen mellan dem? Var hantverket en företeelse som endast angick den manliga delen av stadsbefolkningen? Hur har de gamla hantverksyrkena förändrats, och vilka nya har tillkommit i modern tid?

Visningen tar ca 45 minuter.

Människor och maskiner – utställning på Norrköpings stadsmuseum

Hur kommer det sig att Norrköping kallades Sveriges Manchester eller Surbullestan? Och vilka var surbullarna? Vid industrialiseringens genombrott vid mitten av 1800-talet var det textilindustrin som låg i framkant och Norrköping var ledande i branschen. Hur var det att arbeta i fabriken? Hur levde och bodde textilarbetarna?

I visningen ingår också ett besök i museets vävsal där de gamla vävmaskinerna dunkar som förr i tiden och doften av smörjolja ger en aning om Surbullestans fabriksmiljöer.

Visningen tar ca 60 minuter.

På 50 minuter tar vi oss igenom Norrköpings kommuns historia och tittar på varför människor har levt och verkat här sen inlandsisen smälte. Vad är det för händelser som format den här platsen och människorna som bebott den? Vi börjar i jägarstenåldern, fortsätter in i hällristarnas bronsålder, smedernas järnålder, Sveriges kristnande och Norrköpings stads framväxt. Vi slutar i renässansstaden Norrköping bland hertigar, maktspel, ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring.

Visningen tar ca 50 minuter.