På bilden ser man hur chokladkartongerna veks förhand och står i travar för att sedan fyllas på med choklad och konfekt av olika slag.
Bilden togs efter 1927 då AB Svea choklad flyttade till nya lokaler på Tullhusgatan 13.
Fotograf okänd

Flygbild över Öster
Närmast i bild syns Lithografen. AB Svea choklad är tegelbyggnaden med platt tak i mitten nästan längst upp i mitten av bilden. Området är ganska förändrat idag. Lägg särskilt märke till odlingslotterna mittemot Lithografen!
Foto: Carl Werngren, fotoår okänt (efter 1927)