På bilden sitter ett gäng beredningsarbetare på YFA.
Deras jobb var att förbereda ullen innan det blev garn som blev till väv.

Foto: Lennart Jansson, 1950-1960

 

Vy över AB Förenade Yllefabrikerna (YFA) som bildades 1913 genom sammanslagning av de större yllefabrikerna i Norrköping.
De mäktiga byggnaderna vid Bergsbron,i kvarteret Kåkenhus, finns kvar än idag.
Där har Campus Norrköping, en del av Linköpings universitet (LiU) en stor del av sin verksamhet.

Företaget YFA avvecklades 1970.

Foto: Lennart Jansson, 1950-1960

 AB Förenade Yllefabrikerna (YFA)
bildades 1913 genom sammanslagning av de större yllefabrikerna i Norrköping. Företaget avvecklades 1970.